اقیانوسی_آروماتیک50 میلاقیانوسی_آروماتیک50 میل

1 کالا

    • اقیانوسی_آروماتیک

    عطر 50 میل AQVA دلیسیو

    تومان149.000
    AQVA (POUR HOMME)  ویژگی های محصول: آبی، خاص و مردانه، AQVA POUR HOMME نشان دهنده ی قدرت و زیبایی دریا در شیشه ای کروی شکل است. آبی و سبز دریا باهم درآمیخته، نور راتسخیر کرده و انعکاس هایی عمیق ایجاد میکنند.